Park Roth

Park imienia Miasta Roth to piękny raciborski park, znajduje się on w dzielnicy Nowe Zagrody w Raciborzu. Teren Parku to lasy, staw, krzewy i rzadkie okazy roślin. Park jest także dobrze zaopatrzony w ścieżki spacerowe, place zabaw dla dzieci, oraz ścieżki rowerowe dla każdego turysty. W parku można również znaleźć kilka pomników przyrody:

 • grab pospolity
 • jesion wyniosły
 • bluszcz pospolity
 • oraz cypryśnik błotny

W parku zobaczyć można również dawny budynek szaletu z tarasem widokowym oraz pomnik poległych w czasie I wojny światowej. W XX wieku w latach 20 jeleniogórski architekt zaczął tworzyć projekt parku raciborskiego. W dawnych czasach na terenie Parku Miejskiego był cmentarz, który po wojnie został zburzony, to na jego miejsce powstały place zabaw i ścieżki edukacyjne.

Park imienia Miasta Roth nazywany jest często parkiem łabędziowym, chociaż nie zawsze można zobaczyć w nim łabędzie. Z dokumentów wynika, że cały park leży na terenach byłego cmentarza katolicko-ewangelickiego. W koronach drzew w parku mieszkają nie tylko ptaki, ale i rude wiewiórki, bardzo często można je spotkać na ławeczkach w centrum parku. W centrum Raciborza Park Miasta Roth jest miejscem, gdzie każdy może wypocząć z dala od miejskiego hałasu. W okolicach muszli koncertowej w letnie popołudnia organizowane są koncerty i występy teatralne, każdy kto lubi spokój w zgodzie z naturą, powinien ten park odwiedzić.

A oto mapka wraz z legendą”

 1. Pomnik powstały w celu upamiętnienia poległych żołnierzy w czasie I wojny światowej.
 2. Pozostałości po cmentarzu.
 3. Dawny Szalet.
 4. Strumień wodny.
 5. Plac z herbami miast.
 6. Pac zabaw dla dzieci.
 7. Cypryśnik błotny.
 8. Bluszcz pospolity.
 9. Jesion wyniosły.
 10. Grab pospolity.